Vi erbjuder tolkning mellan språken svenska och teckenspråk.
Vi tillhandahåller utbildade teckenspråks- och dövblindtolkar samt auktoriserade teckenspråkstolkar.
Vi tolkar i enlighet med Kammarkollegiets riktlinjer i publikationen ”God tolksed”.
Detta innebär bl. a att vi kommer till tolkuppdraget förberedda och i god tid.
Vi tolkar allt som sägs under samtalet, håller på neutraliteten och tystnadsplikten.

De tolkar som anlitas av NingAB har skrivit på företagets policydokument om tystnadsplikt.
Välkommen att höra av Er!