Vi vill påminna om att SPSM, specialpedagogiska skolmyndigheten, översätter sina nyheter till teckenspråk. Dessa översättningar sker löpande så gå in och titta på SPSMs hemsida då och då för att se deras nyheter på ditt modersmål.