niclas2

Niclas Björkstrand – VD

E-post: niclas@ningab.se
Bildtelefon: niclas@ningab.se
SMS: 073-53 123 69

 

KO2A3688

MiaMaria Björkstrand – Auktoriserad teckenspråkstolk, dövblindtolk

E-post: miamaria@ningab.se
Tolkbeställning: tolk@ningab.se
Direktnummer: 073-53 123 74

 

fredrika

Fredrika Tagesson – Projektkoordinator, Teckenspråks- och dövblindtolk, Syntolk

Föräldraledig

 

Helena Möller – Projektkoordinator (from 2019-11-25)

E-post: Helena@ningab.se

Telefon/tal: 0247-13120

Direktnummer: 073-754 76 32

 

 

Pernilla Evasdotter – Översättare och aktör

E-post: pernilla@ningab.se
Skype: ningab.se

 

emma

 

Emma Måndroppe – Auktoriserad teckenspråkstolk, dövblindtolk

E-post: emma@ningab.se

 

Stefan Coster – Auktoriserad teckenspråkstolk, dövblindtolk

E-post: stefan@ningab.se