Hej!
Vill du besöka Öland? Nu har Öland turist information översatt till teckenspråk på deras hemsida.
Adressen till hemsidan är:olandsturist.se/sv