Nyhetsbrev från NingAB

NingAB:s senaste produktioner
Under december månad valde UNICEF att använda NingAB som sin teckenspråksleverantör. UNICEF önskade få en film tolkad till teckenspråk, detta hjälpte vi givetvis till med.
Under januari månad producerade och levererade vi teckenspråksöversättningar till Stockholms Tolkcentral, filmerna ligger nu på deras hemsida, gå gärna in och titta på dem.

NingAB informerar
Under hösten har Emelie Solén jobbat hos oss som projektkoordinator. Emelie har nu fortsatt sin jobbresa mot nya äventyr och vi önska henne såklart lycka till på det nya jobbet.

Utbildningar
Maria och Niclas har under hösten deltagit i en pilotutbildning som SDR har startat den heter Utbildning för döva tolkar och översättare, pilotutbildningen fortsätter under våren och både Maria och Niclas tycker att detta är intressant och lärorikt. Detta är första utbildningen som riktar sig till döva översättare och tolkar.
Vi vill också passa på att berätta att personalen som jobbar hos tandvårdsteamet Björn Hedman i Leksand har gått en teckenspråkskurs på två tillfällen. Maria har undervisat de under två kvällar i januari. Vi är glada över intresset och hoppas att de får användning av de tecken och fraser de lärt
sig.

Vi som jobbar på NingAB hoppas ni får det riktigt härligt i mars!

facebookbild2

 

Ta gärna kontakt med oss på NingAB
Info@ningab.se
073-524 83 33
0247 – 131 20

Skärmklipp