Hej!
Tycker du om att vara ute i naturen? Vill du veta mer om de regler som gäller i naturen? Nu har Naturvårdsverket översatt information på sin hemsida till teckenspråk. Hemsideadressen är:www.naturvardsverket.se/