NingAB har fungerat som underleverantör till SDR Tecken AB under den tid som de var verksamma.

Vi är glada över att SDR Tecken AB valde att samarbeta tillsammans med oss.

Samarbetet är avslutat då SDR Tecken AB inte längre är aktiva producenter av teckenspråksöversättningar.

Taggar:

Kategorier: