NingAB har under åren 2013-2015 översatt Södermalms grupp- och servicebostäder och Teckentullens dagliga verksamhets verksamhetsplan. 2017 fick vi återigen förnyat förtroende att översätta årets Verksamhetsplan.

Detta är ett arbete gjort enbart för deras interna verksamhet och ingenting som allmänheten kan ta del av.

Vi är stolta över att Södermalms gruppbostad återkommande väljer oss som leverantör av teckenspråksfilmer till dem.

Taggar:

Kategorier: