NingAB tillhandahåller teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Karlstad kommuns hemsida. Under rubriken ”Teckenspråk” längst upp på första sidan finner du dem.
Vi är glada att ha fått producera Karlstad kommuns teckenspråksfilmer.

www.karlstad.se

Taggar:

Kategorier: