NingAB gjorde översättningar till Insteg Dalarnas hemsida. Syftet var att nyanlända personer med behov av teckenspråk skulle få möjlighet till lätt och övergripande information om Sverige.

När projektet avslutades plockades översättningarna bort.

Taggar:

Kategorier: