NingAB fick uppdraget att översätta delar av ”Hela Sverige – För mångfald och tolerans” vilket var en av Postkodlotteriets satsningar.

Hemsidan är i dagsläget inaktiv och vi har inte fått någon information om varför.

Vi beklagar att det inte går att se översättningarna.

Taggar:

Kategorier: