Forum SKILL
  Forum SKILL är en ideell förening som drivs med utgångspunkt från mänskliga rättigheter. 2013 beviljades Forum SKILL stöd från Allmänna Arvsfonden för att genomföra projektet ”Så funkar sex” vars syfte är att ta fram ett tillgängligt, lustfyllt och normkritiskt metodmaterial om sex, samlevnad och sexualitet för målgruppen personer som har intellektuella funktionsnedsättningar och eller kognitiva svårigheter.
  Vi är glada och stolta över att Forum SKILL har valt oss som leverantör av teckenspråksöversättningarna på hemsidan.
  Forum SKILL presenterar sina översättningar med handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens första sida.

  Här hittar du översättningarna: www.safunkarsex.se

  Och här hittar du Forum SKILLs hemsida:www.forumskill.com


  Intresserad av våra tjänster? Ring 0247-131 20

  Copyright © 2012 NingAB. Webbdesign av STUART.

  Besök oss på Facebook: