Energimyndigheten

Energimyndigheten

Hej!
NingAB och Energimyndigheten har haft ett samarbete tidigare. Nu har energimyndigheten producerat några nya teckenspråksfilmer. Vill ni titta på dessa klickar ni på handsymbolen som finns i menyraden längst upp på sidan.
Energimyndighetens hemsida

2016-02-02T09:33:04+00:00 18 January, 2016|Aktuellt|