Hej!
Ningab har fått i uppgift att översätta filmer till teckenspråk på Barnombudsmannens hemsida. I två av filmerna där det finns tal har vi använt oss av en dövtolk.
Är ni nyfikna så tycker jag att ni ska gå in och titta!

www. Barnombudsmannen.se