Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Tidigare kund

Ersättningsnämnden

NingAB gjorde översättningar till Ersättningsmyndighetens webbplats. Informationen som översattes handlande bl.a. om vem som hade rätt till ersättning, villkor för ersättning och hur en ansökan behandlades.

Ersättningsnämndens arbete avslutades den sista juni 2016 och då lades också webbplatsen ned.