Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Upphandlingsmyndigheten

Nuvarande kund

Upphandlingsmyndigheten

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Upphandlingsmyndighetens webbplats. Den information som är översatt gäller ”Om upphandlingsmyndigheten och upphandling”. Upphandlingsmyndigheten använder sig inte av handsymbolen utan presenterar sina översättningar med rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens förstasida.

Vi är glada att Upphandlingsmyndigheten har valt oss som leverantör av teckenspråksfilm.

www.upphandlingsmyndigheten.se