Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Text Till Teckenspråk, TTT

Tidigare kund

Text Till Teckenspråk, TTT

Vi har varit ett av flera företag som ansvarat för att översätta information i projektet Text Till Teckenspråk. Projektet gick ut på att privat personer kunde beställa teckenspråksöversättningar av textmaterial som de hade svårt att tyda så som brev från myndigheter, instruktioner mm. Vi är stolta och glada över att ha fått vara leverantör av teckenspråksöversättningar i projektet TTT.

Projektet avslutades 31 december 2012.