Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Leksands Sparbank

Tidigare kund

Leksands Sparbank

NingAB gjorde teckenspråksöversättningar på delar av den information som fanns på Leksands Sparbanks hemsida.