Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Estfilm

Nuvarande kund

Estfilm

NingAB har gjort en teckenspråkstolkning till Estfilm och en redan befintlig filmproduktion som de ville tillgänglighetsanpassa. Vi gjorde alltså en så kallad film-i-filmproduktion. Det innebär att det, bakom teckenspråksaktören, ligger en filmruta med ljud och bild. Då produktionen ingår i en utställning finns det ingen möjlighet för oss att länka till den.

Vi är stolta över att Estfilm Produktion har valt oss som underleverantör!