Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Myndigheten för delaktighet

Nuvarande kund

Myndigheten för delaktighet

Under bearbetning.