Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Tolkning

  • Vi erbjuder tolkning mellan språken svenska och teckenspråk.
  • Vi tillhandahåller utbildade teckenspråks- och dövblindtolkar samt auktoriserade teckenspråkstolkar.
  • Vi tolkar i enlighet med Kammarkollegiets riktlinjer i publikationen ”God tolksed”. Detta innebär bl. a att vi kommer till tolkuppdraget förberedda och i god tid.
  • Vi tolkar allt som sägs under samtalet, håller på neutraliteten och tystnadsplikten.

De tolkar som anlitas av NingAB har skrivit på företagets policydokument om tystnadsplikt.

Välkommen att höra av er!