Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Valmyndigheten

Nuvarande kund

Valmyndigheten

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar till Valmyndigheten. De översatta texterna gäller information kring valen 2018.

Valmyndigheten presenterar sina översättningar under rubriken ”Teckenspråk” på sin hemsida.

Demokrati och val är viktigt! NingAB är stolta över att vi fått förtroendet att leverera teckenspråksöversättningar till Valmyndigheten.

www.val.se