Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Trafikverket

Nuvarande kund

Trafikverket

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på den information som handlar om ”Körkortsprov” (Yrkesförarprov och Boka körkortsprov) och ”Kontakta Trafikverket”. Trafikverket använder sig av handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens förstasida.

Vi är glada över att ha fått producera Trafikverkets teckenspråksfilmer.

www.trafikverket.se