Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Tidigare kund

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

NingAB gjorde teckenspråksöversättningar på delar av Sahlgrenska Universitetssjukhusets hemsida. Informationen som översattes gällde följande: ”Inför din sjukhusvistelse/ditt sjukhusbesök” och ”Serviceutbud A-Ö.