Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Skansen

Nuvarande kund

Skansen

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Skansens hemsida.
Skansen är en förebild då de kontinuerligt utökar mängden teckenspråksfilmer på sin hemsida samt har lagt teckenspråksöversättningarna i sin app. Vi är stola över att ha fått producera Skansens teckenspråksfilmer.

Skansen presenterar sina översättningar med handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens första sida.