Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

SLL

Nuvarande kund

Stockholms läns sjukvårdsområde

Under bearbetning.