Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Försäkringskassan

Nuvarande kund

Försäkringskassan

NingAB är sedan 2009 Försäkringskassans leverantör av teckenspråksöversättningar. Vi översätter material till Försäkringskassan allt efter deras behov. Försäkringskassan presenterar sina översättningar med handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens första sida.

Vi översätter också dina brev från handläggaren till teckenspråk, detta för att du ska få besluten på ditt modersmål. Kontakta din handläggare och meddela att du vill ha en översättning av brevet så ordnar dem det.

Vi är stolta över att Försäkringskassan har valt oss som leverantör av deras teckenspråksfilmer.

www.forsakringskassan.se