Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Västanviks folkhögskola

Nuvarande kund

Västanviks folkhögskola

Vi har ett nära samarbete med Västanviks folkhögskola. Vi undervisar i teckenspråk för hörande på folkhögskolans kortkurser men också på tolkutbildningen år 3 och år 4, samt på folkhögskolans allmänna linje för teckenspråkiga personer.

Vi är stolta över att Västanviks folkhögskola har valt oss som teckenspråksleverantör av översättningar till deras hemsida. Västanviks folkhögskola presenterar teckenspråksöversättningarna i anslutning till de texter som är översatta.

Vi är glada och stolta över vårt nära samarbete med Västanviks folkhögskola.

www.vastanviksfhs.se