Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Inspektionen för Vård och Omsorg

Nuvarande kund

Inspektionen för Vård och Omsorg

NingAB har översatt delar av den information som finns på Inspektionen för Vård och Omsorgs, IVO, webbplats. Inspektionen för Vård och Omsorg presenterar sina översättningar genom rubriken ”Teckenspråk” högst upp till höger på webbplatsens första sida.

Vi är glada över att IVO har valt oss som leverantör av teckenspråksfilmer.

www.ivo.se