Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Landstinget Sörmland

Tidigare kund

Landstinget Sörmland

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Sörmlands landsting. Översättningarna gäller Habiliteringsverksamheten i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping. Vi har också gjort översättningar av information som gäller hörsel- och dövmottagningen samt synmottagningen. Landstinget Sörmland använder sig av handsymbolen på webbplatsens första sida för att presentera översättningarna. Därefter väljer du vilken film du vill se i menyraden till vänster.

Vi är glada över att Landstinget Sörmland har valt oss som leverantör av teckenspråksfilmer.

www.regionsormland.se

Direktlänk till teckenspråksfilmerna: www.regionsormland.se/extra-ingang/Teckenspraksfilm/Teckenspraksfilm/Habiliteringsverksamheten