Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Översättning

Vi har många års erfarenhet av att arbeta med översättning mellan svenska och teckenspråk samt teckenspråk till svenska.

Vi har även möjlighet och kompetens att åta oss översättningsuppdrag mellan andra talade språk och teckenspråk.

Vi översätter olika sorters information t. ex information på hemsidor, instruktioner, litteratur och övriga textmaterial.

Vi på NingAB anser att identifikationen hos publiken är viktigt och av den anledningen arbetar vi bara med döva/hörselskadade aktörer i de fall översättningen vänder sig till denna målgrupp. Vi vet av erfarenhet att publiken föredrar aktörer som de kan identifiera sig med språkligt.

När vi möter kunder och beskriver vårt arbete är en vanlig missuppfattning att tolkning och översättning skulle vara samma sak. Vi vill förtydliga att en tolkning sker från i vårt fall talad svenska till teckenspråk i en situation här och nu. En översättning är en bearbetad text som arbetas fram över tid.

Vi översätter den skrivna texten till teckenspråk och gör en film som sedan blir kundens.

Vill ni göra er hemsida, eller annan information, tillgänglig på teckenspråk – kontakta oss gärna för vidare diskussion kring utförandet och innehållet!