Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Gävle Kommun

Tidigare kund

Gävle kommun

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Gävle kommuns webbplats. Gävle kommun använder sig av handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” på första sidan.

Vi är glada över att Gävle kommun har valt oss som leverantör av teckenspråksfilmer.

www.gavle.se