Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Naturvårdsverket

Nuvarande kund

Naturvårdsverket

NingAB har översatt delar av den information som finns på Naturvårdsverkets webbplats. Naturvårdsverket använder sig inte av handsymbolen men har rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens förstasida.

NingAB är stolta över att Naturvårdsverket har valt oss som leverantör av teckenspråksfilmer.

www.naturvardsverket.se