Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Nordiska Museet

Nuvarande kund

Nordiska museet

NingAB har översatt delar av den information som finns på Nordiska museets webbplats. Nordiska museet presenterar sina översättningar i rubriken ”Tillgänglighet” högst upp till höger på webbplatsens första sida och sen med handsymbolen.

NingAB är glada över att vi fått förtroendet att producera Nordiska museets teckenspråksfilmer.

www.nordiskamuseet.se