Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Ale kommun

Nuvarande kund

Ale Kommun

NingAB tillhandahåller teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Ale kommuns hemsida. Via rubriken ”Teckenspråk” längst upp på webbplatsens förstasida hittar du NingABs teckenspråksöversättningar.

Vi är glada att ha fått producera Ale kommuns teckenspråksfilmer.

www.ale.se