Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Norrbottens läns landsting

Nuvarande kund

Norrbottens läns landsting

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Norrbottens läns landsting hemsida. Norrbottens läns landsting använder sig inte av handsymbolen men har rubriken ”Teckenspråk” högt upp till höger på sin första sida.

Vi är glada att Norrbottens läns landsting har valt oss som leverantör av teckenspråksfilmer.

www.norrbotten.se