Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

1177.se

Nuvarande kund

1177.se

NingAB har producerat teckenspråksfilmer på delar av informationen på 1177:s hemsida. 1177 använder sig inte av handsymbolen men om du söker på ”Teckenspråk” i sökfältet så hittar du rätt.

Vi är glada över att ha fått producera 1177:s teckenspråksfilmer.

www.1177.se