Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Moderaterna

Tidigare kund

Moderaterna

NingAB gjorde teckenspråksöversättningarna till Moderaterna under 2014. Informationen som översattes gällande Europaparlamentsvalet och Moderaternas valbroschyr inför Riksdagsvalet.

Moderaterna har plockat bort översättningarna från sin hemsida då de inte längre är aktuella.