Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Sjöhistoriska

Nuvarande kund

Sjöhistoriska museet

NingAB har översatt delar av den information som finns på Sjöhistoriska museets webbplats. Museet är ett av de fyra muséer som Statens maritima museer ansvarar för. Sjöhistoriska museet presenterar sina översättningar med handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” högst upp till höger på webbplatsens första sida.

NingAB är glada över att vi fått förtroendet att producera Sjöhistoriska museets teckenspråksfilmer.

www.sjohistoriska.se