Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Forum SKILL

Nuvarande kund

Forum SKILL

2013 genomförde Forum Skill ett projekt som heter ”Så funkar sex” där NingAB har översatt informationen till teckenspråk.

Forum SKILL presenterar sina översättningar med handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” längst upp på webbplatsens första sida. www.safunkarsex.se.

NingAB är glada och stolta över att Forum SKILL har valt oss som leverantör av teckenspråksfilmer.

 

Här hittar du Forum SKILL:s hemsida: www.forumskill.se