Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Syntolkning

NingAB erbjuder syntolkning av alla typer av filmer, tv-program samt bilder. Vi utför både livetolkning samt manusbunden syntolkning. Vi har tillgång till egen ljudstudio samt ljudtekniker som sköter inspelning. Vi erbjuder även inläsning av textremsa till textad film. Manus görs av utbildade syntolkar samt kontrolleras innan inspelning. Inspelningen görs av vana inläsare.

Syntolkning är ett komplement till det man kan lyssna sig till. Det är en beskrivning av det som gestaltas visuellt. Syntolkning riktar sig i första hand till personer med synnedsättningar, men den kan även vara till hjälp för dem som har svårigheter att tyda visuella intryck.

Välkomna att höra av er!