Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Tidigare kund

Ens 2000

NingAB gjorde teckenspråksöversättningar på delar av den information som fanns på ENS2000s hemsida. Du kunde hitta information om vad man som anhörig kan göra för att upptäcka, åtgärda och förebygga ett missbruk hos någon i din omgivning. Du hittade också information om olika drogers kännetecken vilket är viktigt att känna till.

Ens 2000s information ligger nu under www.aktivskola.org. Teckenspråksöversättningarna finns dock inte längre att se.