Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Visit Södra Dalarna

Tidigare kund

Visit Södra Dalarna

NingAB har gjort en teckenspråksöversättning på delar av den information som finns på Visit södra dalarnas hemsida. Visit Södra Dalarna använder sig av handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens första sida.

Vi är glada över att ha fått producera Visit södra dalarnas teckenspråksfilmer.

www.visitsodradalarna.se