Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Luleå Stift

Nuvarande kund

Luleå Stift

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på Luleå Stifts webbplats som är en del av Svenska Kyrkans hemsida. Luleå Stift använder sig inte av handsymbolen och filmerna är svåra att hitta. Lättaste sättet är att följa länken nedan:

www.svenskakyrkan.se/luleastift

Vi är glada över att Luleå Stift har valt oss som leverantör av teckenspråksfilm.

www.svenskakyrkan.se