Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Vårdcentral Koppardalen

Nuvarande kund

Vårdcentral Koppardalen

Vårdcentral Koppardalen har, som första privata vårdcentral i Dalarna, valt att översätta delar av informationen på hemsidan till teckenspråk. Filmerna är även ljudsatta för att vara tillgängliga för målgruppen synskadade och blinda. Vårdcentral Koppardalen använder sig inte av handsymbolen eller rubriken ”Teckenspråk”. Lättaste sättet att hitta filmerna är genom att söka på Teckenspråk i sökrutan högst upp till höger på första sidan och sedan klicka på rubriken ”Teckenspråksfilm”.

Vi är stola över att ha fått producera Vårdcentral Koppardalens teckenspråksfilm.

www.vckoppardalen.se