Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Jönköpings kommun

Nuvarande kund

Jönköpings kommun

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på delar av den information som finns på Jönköpings kommuns hemsida. NingAB och Jönköpings kommun har samarbetat med Vätterbygdens dövas förening för att ta fram underlag layout till teckenspråksfilmerna. Jönköpings kommun använder sig av handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens förstasida.

Vi är glada över att ha fått producera Jönköpings kommuns teckenspråksfilmer.

www.jonkoping.se