Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Landstinget Gävleborg

Nuvarande kund

Landstinget Gävleborg

NingAB har gjort teckenspråksöversättningar på den information som gäller tolkcentralen för döva. Landstinget Gävleborg presenterar sina översättningar med handsymbolen och rubriken ”Teckenspråk” högst upp på webbplatsens första sida.

Vi är glada att Landstinget Gävleborg har valt oss som leverantör av teckenspråksfilmer.

www.regiongavleborg.se