Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Barnombudsmannen

Nuvarande kund

Barnombudsmannen

NingAB har producerat teckenspråksmaterial till Barnombudsmannen. Vi har gjort en översättning av informationen ”Om du har det jobbigt” och tolkat två filmer som finns på Barnombudsmannens webbplats.

De tolkade filmerna heter ”Barnombudsmannen berättar om rapporten” och ”Bara nervös”.

NingABs översättningar och tolkningar hittar du lättast via nedanstående länkar:

Översättning:
www.barnombudsmannen.se

Tolkningar:
Film 1: Barnombudsmannen berättar om rapporten
Film 2: Bara nervös