Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Mölndals Stad

Tidigare kund

Mölndals stad

NingAB gjorde teckenspråksöversättningar på delar av den information som fanns på Mölndals stads hemsida.