Språket är en grundläggande rättighet för varje människa

– vi lever och utvecklas genom språket.

Kontakta oss

Behöver du hjälp med något?

Varmt välkommen att ta kontakt med oss.

0247-131 20 info@ningab.se

Winterommes väg 3, 793 92 Leksand

Tolkbeställning eller frågor gällande tolkning:

tolk@ningab.se

Vid förfrågningar gällande översättning:

info@ningab.se